Οι κυριότερες αξίες μας• Τιμιότητα και ευθύτητα

• Εργατικότητα

• Πάθος για τη δουλειά μας

• Μας αρέσουν οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της δουλειάς

• Για εμάς σημασία έχει κυρίως ο Άνθρωπος