Οι επιδιώξεις μαςΟι ίδιες επιδιώξεις οδήγησαν την Means4 στην επιτυχημένη πορεία της ως σήμερα από το 2006. Αυτές είναι:

• Να κερδίζουμε το σεβασμό και την αφοσίωση στη συνεργασία των πελατών μας διότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους.

• Αγωνιζόμαστε για άριστη ποιότητα στη δουλειά μας μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και των υψηλών επιδόσεων των ανθρώπων μας.

• Επιτυγχάνουμε το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς μας γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές μας με το σωστό συντονισμό των συνεργείων μας και προσπαθώντας να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

• Αναγνωρίζουμε και δράττουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με σκοπό την ανάπτυξη της Εταιρείας μας, διερευνώντας και επεξεργάζοντας μελλοντικά εργασιακά σχέδια.