Υπηρεσίες Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Δικτύων


 

Η Means4 ειδικεύεται σε υπηρεσίες τοποθέτησης τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και δικτύων.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Διαχείριση Έργου

• Επίβλεψη Έργου και Αξιολόγηση κινδύνων

• Επιμέτρηση και προμήθεια υλικών και τηλεφωνικού εξοπλισμού

• Εγκατάσταση καλωδίων με καλώδια όλων των τύπων (Multicore, Coax, Fibre, Data & AC/DC καλώδια)

• Εγκατάσταση και επέκταση Rack, computer rooms

• Εγκατάσταση, τερματισμός και δοκιμές καλωδίων multicore, coax & fibre

• Εγκατάσταση hardware, cards & servers

• Τοποθέτηση καλωδίων στον τοίχο, στο δάπεδο ή την οροφή

• Παράδοση τελικών σχεδίων που απεικονίζουν την εγκατάσταση και έγγραφα πιστοποίησης υλικών με το πέρας του Έργου, εφόσον ζητηθούν.Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστημάτων Ασθενών ΡευμάτωνΕπιπλέον, η Means4 παρέχει υπηρεσίες εγκαταστάσεις μεγάλου εύρους σύγχρονων συστημάτων ασθενών ρευμάτων και συγκεκριμένα:

• Network design, development

• Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων: Αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων χωρίς αλλαγές καλωδίων, τοποθέτηση επιπρόσθετων καμερών για ταυτόχρονη λήψη εικόνας από περισσότερες από μία γωνίες.

• Συναγερμοί. Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού για κάθε κτιριακή εγκατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες της.

• Ανίχνευση: Μελέτη και τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού, φωτιάς, θραύσης κρυστάλλων και αερίων. Τα συστήματά μας τοποθετούνται ώστε να συνεργάζονται με οποιοδήποτε σύστημα κατάσβεσης.

• Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης CCTV και Access Control: Προτείνουμε λύσεις επίβλεψης και καταγραφής εικόνας – ήχου με δυνατότητα εγκατάστασης αναλογικών ή δικτυακών λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

• Κεραίες: Εγκατάσταση επίγειων και δορυφορικών δεκτών για κάθε ανάγκη.

• Συστήματα Προτεραιότητας για Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες

• Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα Ενδοεπικοινωνίας και ασφαλείας, ανοιχτής ακρόασης για ταμεία, γκισέ τραπεζών κά.

• Συστήματα Μεγαφωνικής Επικοινωνίας