Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστημάτων Ασθενών ΡευμάτωνΈχουμε την εμπειρία, τους κατάλληλους ανθρώπους και την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για να προσφέρουμε:

• Σχεδιασμό Δικτύων και Ιστοσελίδων

• Υποδομή και τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών και εξοπλισμό Η/Υ

• Τεχνική υποστήριξη (συμβόλαιο συντήρησης)

• Εκπαίδευση του Πελάτη για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού του

• Εκπαίδευση χρήσης Η/Υ

• Ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

• Τηλεπικοινωνιακή Διαχείριση και συστήματα ελέγχου

• Συστήματα ελέγχου, ασφαλείας & παρακολούθησης