Υπηρεσίες

Δομημένη Καλωδίωση

Η Means4 έχει επίσης εμπειρία στη Δομημένη Καλωδίωση που συμπεριλαμβάνει καλώδια CAT5e, CAT6, καθώς επίσης οπτικές ίνες κά. Τα ειδικά εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολλά είδη κτιρίων, τόσο παλαιών όσο και καινούριων, και συχνά εργάζονται ενώ το κτίριο είναι ακόμα υπό κατασκευή.

Οι Υπηρεσίες Δομημένης Καλωδίωσης περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Έργου

Επίβλεψη Έργου, Αξιολόγηση Κινδύνων

Επιμέτρηση και προμήθεια υλικών

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και δοκιμές για την άρτια λειτουργία

Έγγραφη Πιστοποίηση για λειτουργία της εγκατάστασης

Υπηρεσίες Συντήρησης εγκαταστάσεων