Υπηρεσίες

Τεχνολογίες

H Means4 είναι δεσμευμένη να προσφέρει στους πελάτες της τα καλύτερα αποτελέσματα στις καλύτερες τιμές. Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα μέσα όσον αφορά υλικό και λογισμικό.

 

Τηλεφωνία


TDM (Time Division Multiplexing)

Έχουμε πολυετή πείρα σε διάφορες τεχνολογίες. Είμαστε συνεργάτες με πολλούς πωλητές και παρακολουθούμε την αναπτυξή τους για πολλά χρόνια.Μπορούμε να προσφέρουμε πρώτης ποιότητας εγκαταστάσεις σε διάφορα PBXs όπως ELMEG, AstraDeTeWe, Siemens και panasonic.

 

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Η Means4 όχι μόνο ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά είναι και μέρος αυτών. Δεν επενδύουμε μόνο χρήματα αλλά φορτία χρόνου με σκοπό να κατορθώσουμε μία υψηλή ποιότητα στους πελάτες μας.Είμαστε προετοιμασμένοι για τα επερχόμενα πρότυπα της τηλεφωνίας και τις νέες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν. Είμαστε περήφανοι για διάφορες VoIP εγκαταστάσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να  δημιουργήσουμε σε διαφορετικές πλατφόρμες όπως Asterisk SipXfoundry,3CX, κλπ εξαρτώμενοι από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των πελατών.

 

STRUCTURE CABLING


Πιστεύουμε ότι τα φυσικά μέσα είναι βασικό μέρος της βιωσιμότητας ενός δικτύου οποιασδήποτε κλίμακας. Γνωρίζουμε εκ πείρας ότι η καλωδίωση είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους ενός δικτύου με τη μέγιστη ROI. Διαβεβαιώνουμε τους πελάτες μας για μία καλοσχεδιασμένη και τέλεια εφαρμοσμένη καλωδίωση για την επιχείρηση τους.

 

Cat5e & 6


Η Means4 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά Cat5,5e και Cat6  δομημένης καλωδίωσης εγκαταστάσεων διαφόρων κλιμάκων με μεγάλη επιτυχία. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσία σε σχέση με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πιστοποίηση και την επισήμανση για την επιχείρησή σας.

 

Cat 7


Η Means4 είναι έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο στην καλωδίωση προτύπων Cat7.

 

FAXSERVER


Είμαστε σε θέση να εφοδιάσουμε την επιχείρηση σας με γρηγορότερη,ασφαλέστερη και πιο άνετη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας,όπως fax. Μειώνουμε την σπατάλη χαρτιού και μελανιού και τη συσσώρευση παραδοθέντων και μη fax με λειτουργίες όπως e-mail to fax και fax to e-mail. Ευχαρίστως θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας για εγκατάσταση συστήματος χώρου ή για υπηρεσίες από τους αφοσιωμένους μας servers.