Υπηρεσίες

IT Consulting

Έχουμε την εμπειρία, τους κατάλληλους ανθρώπους και την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για να προσφέρουμε:

Σχεδιασμό Δικτύων

Υποδομή και τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών και εξοπλισμό Η/Υ

Τεχνική υποστήριξη (συμβόλαιο συντήρησης)

Εκπαίδευση του Πελάτη για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού του

Εκπαίδευση χρήσης Η/Υ

Ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Tηλεπικοινωνιακή Διαχείριση και συστήματα ελέγχου